PM-15-2024_Weltblutspendetag-pdf-353x500 PM 15-2024_Weltblutspendetag